Bài viết

Mẫu biểu: Bảng tính chỉ số Doanh thu trên Nhân viên

Rpe

Download mẫu biểu tại đây: Bảng tính chỉ số Doanh thu trên Nhân viên

Chỉ số Doanh thu trên Nhân viên

Chỉ số Doanh thu trên mỗi nhân viên (Revenue Per Employee) là một chỉ số quan trọng để đánh giá hiệu quả hoạt động của một công ty. Nó cho biết mỗi nhân viên của công ty tạo ra bao nhiêu doanh thu.

Chỉ số này phản ánh mức độ hiệu quả trong việc sử dụng nguồn nhân lực của công ty. Một công ty có chỉ số Revenue Per Employee cao có nghĩa là công ty đang sử dụng nguồn nhân lực của mình hiệu quả, mỗi nhân viên của công ty tạo ra nhiều doanh thu hơn.

Cách tính chỉ số Revenue Per Employee

Công thức tính chỉ số Revenue Per Employee như sau:

Revenue Per Employee = Tổng doanh thu / Số lượng nhân viên

Ví dụ, tổng doanh thu của một công ty trong một năm là 100 tỷ đồng và số lượng nhân viên hiện tại của công ty là 1.000 người, thì chỉ số Revenue Per Employee của công ty đó là:

Revenue Per Employee = 100 tỷ đồng / 1.000 người = 100 triệu đồng/người

Chỉ số Revenue Per Employee có thể bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố như:

 • Số lượng nhân viên: Số lượng nhân viên càng lớn thì chỉ số Revenue Per Employee càng nhỏ và ngược lại.
 • Chất lượng nhân viên: Nhân viên có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm cao sẽ tạo ra nhiều doanh thu hơn cho công ty.
 • Giá trị sản phẩm/dịch vụ: Sản phẩm/dịch vụ có giá trị cao sẽ tạo ra nhiều doanh thu hơn.
 • Thị phần: Thị phần càng lớn thì chỉ số Revenue Per Employee càng cao.
 • Chiến lược kinh doanh: Chiến lược kinh doanh hiệu quả sẽ giúp công ty tăng doanh thu và từ đó cải thiện chỉ số Revenue Per Employee.

Phân tích chỉ số Revenue Per Employee

Để phân tích chỉ số Revenue Per Employee, cần so sánh chỉ số này với các công ty cùng ngành, cùng quy mô, hoặc so sánh nội bộ chỉ số này của công ty qua các thời kỳ khác nhau.

Nếu chỉ số Revenue Per Employee của một công ty cao hơn so với các công ty cùng ngành, cùng quy mô, thì có nghĩa là công ty đang sử dụng nguồn nhân lực của mình hiệu quả hơn. Và có thể có các lợi thế cạnh tranh như:

 • Đội ngũ nhân viên chất lượng cao
 • Sản phẩm/dịch vụ có giá trị cao
 • Thị phần lớn
 • Chiến lược kinh doanh hiệu quả

Ngược lại, nếu chỉ số Revenue Per Employee của một công ty thấp hơn so với các công ty cùng ngành, cùng quy mô, thì có nghĩa là công ty đang sử dụng nguồn nhân lực của mình kém hiệu quả hơn.

Để cải thiện chỉ số Revenue Per Employee, các công ty có thể thực hiện các giải pháp sau:

 • Tăng cường đào tạo và phát triển nhân viên: Đào tạo và phát triển nhân viên giúp nâng cao trình độ chuyên môn và kinh nghiệm của nhân viên, từ đó giúp nhân viên tạo ra nhiều doanh thu hơn cho công ty.
 • Cải thiện chất lượng sản phẩm/dịch vụ: Sản phẩm/dịch vụ có giá trị cao sẽ tạo ra nhiều doanh thu hơn cho công ty.
 • Phát triển thị trường: Phát triển thị trường giúp công ty tăng thị phần, từ đó tăng doanh thu và cải thiện chỉ số Revenue Per Employee.
 • Đổi mới chiến lược kinh doanh: Chiến lược kinh doanh hiệu quả sẽ giúp công ty tăng doanh thu và từ đó cải thiện chỉ số Revenue Per Employee.

Chỉ số Revenue Per Employee là một chỉ số quan trọng để đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Việc phân tích chỉ số này giúp bạn xác định được những điểm mạnh, điểm yếu trong việc sử dụng nguồn nhân lực của mình, từ đó có các giải pháp phù hợp để cải thiện hiệu quả hoạt động.