Giới thiệu

Lean-HR Việt Nam

Ma Trận Giá Trị Hiệu Suất

Chào mừng bạn!

Mục tiêu của Lean-HR Việt Nam là giúp các doanh nghiệp:

  1. Nâng cao Hiệu suất của tổ chức,
  2. Gia tăng Giá trị cho cán bộ nhân viên.

Từ đó, giúp bạn từng bước xây dựng và phát triển doanh nghiệp trở thành một Nơi làm việc tuyệt vời!

Để thực hiện mục tiêu này, chúng tôi giúp các doanh nghiệp “Phát triển Con ngườiPhát triển Tổ chức”.

Mỗi doanh nghiệp có bối cảnh, đặc thù và điểm xuất phát khác nhau. Vì vậy, chúng tôi khảo sát hiện trạng, phân tích và đề xuất các giải pháp được cá nhân hóa phù hợp với tổ chức của bạn.

Khach Hang

Lean-HR Việt Nam

Phát triển Con người, Phát triển Tổ chức

#1. Phát triển Con người

Chúng tôi giúp bạn Phát triển Con người dựa trên mô hình Quản trị Nhân sự Tinh gọn (Lean-HR).

  • Đãi ngộ nhân sự: Xây dựng hệ thống Lương thưởng phúc lợi.
  • Quản lý hiệu suất: Xây dựng hệ thống Quản lý hiệu suất làm việc.
  • Khung năng lực: Xây dựng hệ thống Khung năng lực dựa trên thế mạnh.
  • Ngôn ngữ Lãnh đạo: Phát triển năng lực Quản lý và Lãnh đạo.

#2. Phát triển Tổ chức

Chúng tôi giúp bạn Phát triển Tổ chức dựa trên mô hình Tổ chức hiệu suất cao HPO (High Performance Organization).

  • Cơ cấu tổ chức và Quy trình: Xây dựng Tổ chức tinh gọn và hiệu quả.
  • Quản trị Mục tiêu: Xây dựng hệ thống Quản trị mục tiêu OKR.
  • Quản trị Chiến lược: Xây dựng và thực thi Chiến lược Tăng trưởng.
  • Văn hóa doanh nghiệp: Xây dựng Văn hóa doanh nghiệp.
Đào Tạo
Lean-HR là gì?
Mục tiêu của Lean-HR
Sứ mệnh của Lean-HR