Bài viết

Lean HR Talk #2: Trải nghiệm nhân viên và Loại bỏ lãng phí trong quy trình nhân sự

Lean Hr Talk 2

Lean-HR Talk #2: Trải nghiệm nhân viên và Loại bỏ lãng phí trong quy trình nhân sự

  • Thời gian: 20h – 21h, ngày 04/07/2023
  • Tham dự: Online thông qua ứng dụng GoogleMeet
  • Share Member #1: Lưu Phương Thảo – HRM
  • Share Member #2: Nguyễn Việt Linh – Tư vấn HR

Nội dung:

  • Loại bỏ lãng phí trong các Quy trình nhân sự.
  • Thiết kế hành trình trải nghiệm nhân viên.
  • Hỏi đáp.

Trân trọng!