Bài viết

Setup phòng Nhân sự theo mô hình Lean HR – Khóa 02

Hr Best Practices

Khóa học 2 ngày Miễn phí do Cộng đồng Lean HR Việt Nam tổ chức.

 • Thời lượng: 2 ngày (học online vào buổi tối)
 • Thời gian học: 20h – 21h30
 • Các ngày: 28/06/2023 (thứ 4) và 29/06/2023 (thứ 5)
 • Hình thức học: Online qua GoogleMeet

Mục tiêu của khóa học:

 • Hiểu đúng bản chất cốt lõi của mô hình Lean HR để áp dụng linh hoạt.
 • Biết cách setup phòng Nhân sự theo mô hình Lean HR.
 • Nắm được các năng lực quan trọng mà HR cần có trong quản trị nhân sự hiện đại.

Bạn nhận được gì khi tham dự khóa học này?

 • Sở hữu mô hình Lean HR và những lợi ích tuyệt vời mà Lean HR mang lại trong quản trị nhân sự.
 • Biết cách áp dụng 2 nguyên tắc của Lean HR để loại bỏ lãng phí trong các quy trình nhân sự – và tạo ra nhiều giá trị hơn cho nhân viên.
 • Sở hữu quy trình xây dựng chiến lược nhân sự hiệu quả – để thu hút, gắn kết và phát triển nhân tài.
 • Nắm được phương pháp quản lý hiệu suất hiện đại – để tác động mạnh mẽ đến mục tiêu kinh doanh của tổ chức.
 • Biết cách Setup phòng Nhân sự tinh gọn và hiệu quả.

Trân trọng!