Bài viết

Yellow Belt – Dịch vụ nhân sự xuất sắc – Khóa 01

Lean Hr

Chào bạn!

  • Làm thế nào xây dựng một quy trình nhân sự tinh gọn?
  • Cũng như làm sao để tạo ra những trải nghiệm tích cực cho nhân viên trong quy trình đó?

Hãy tham gia chương trình Yellow Belt – Dịch vụ nhân sự xuất sắc – Khóa 01

Thông tin tham dự khóa học:

  • Thời gian học: 20h – 21h30
  • Trong 3 ngày: từ 13/06/2023 (thứ 3) đến ngày 15/06/2023 (thứ 5)
  • Hình thức học: Online qua Google Meet

Mục tiêu của khóa học:

  • Tạo ra dịch vụ nhân sự xuất sắc.

Nội dung chính của khóa học:

  • Buổi 1: Xây dựng quy trình tinh gọn.
  • Buổi 2: Thiết kế hành trình trải nghiệm nhân viên.
  • Buổi 3: Cung cấp dịch vụ nhân sự xuất sắc.

Trân trọng!