Bài viết

Yellow Belt – Dịch vụ nhân sự xuất sắc – Khóa 02

Lean Hr

Yellow Belt – Dịch vụ nhân sự xuất sắc – Khóa 02

Thông tin tham dự khóa học:

  • Thời gian học: 20h – 21h30
  • Ngày: 06/07/2023 – 07/07/2023
  • Hình thức học: Online qua Google Meet

Mục tiêu của khóa học:

  • Giúp học viên tạo ra Dịch vụ nhân sự xuất sắc.

Nội dung chính của khóa học:

  • Buổi 1: Xây dựng quy trình tinh gọn.
  • Buổi 2: Thiết kế hành trình trải nghiệm nhân viên.
  • Buổi 3: Cung cấp dịch vụ nhân sự xuất sắc.

Trân trọng!