Bài viết

Năng Suất Lao động

Mẫu biểu: Bảng tính Năng suất lao động

Download mẫu biểu tại đây: Bảng tính Năng suất lao động Năng suất lao động Năng suất lao động là chỉ số phản ánh hiệu quả sử dụng lao động trong quá trình sản xuất, […]

Read More
Rpe

Mẫu biểu: Bảng tính chỉ số Doanh thu trên Nhân viên

Download mẫu biểu tại đây: Bảng tính chỉ số Doanh thu trên Nhân viên Chỉ số Doanh thu trên Nhân viên Chỉ số Doanh thu trên mỗi nhân viên (Revenue Per Employee) là một chỉ […]

Read More
Ppe

Mẫu biểu: Bảng tính Lợi nhuận trên Nhân viên (PPE)

Download mẫu biểu tại đây: Bảng tính chỉ số Lợi nhận / Nhân viên (PPE) Chỉ số PPE Chỉ số PPE (Profit Per Employee) là một chỉ số đo lường hiệu quả của nhân viên […]

Read More
Tcs Rate

Mẫu biểu: Bảng tính Tỷ lệ tổng thu nhập của nhân viên (TCS Rate)

Download mẫu biểu tại đây: Bảng tính Tỷ lệ tổng thu nhập của nhân viên (TCS Rate) Chỉ số TCS Rate là gì? TCS Rate, viết tắt của Total Compensation Spend Rate, là chỉ số […]

Read More
Chi Phí đào Tạo

Mẫu biểu: Bảng tính Chi phí Đào tạo trên Nhân viên

Download mẫu biểu tại đây: Bảng tính Chi phí Đào tạo / Nhân viên Chi phí đào tạo Đào tạo nhân viên là một khoản đầu tư quan trọng đối với các doanh nghiệp. Đào […]

Read More
Chi Phí Tuyển Dụng

Mẫu biểu: Bảng tính Chi phí tuyển dụng

Download mẫu biểu tại đây: Bảng tính Chi phí tuyển dụng Chi phí tuyển dụng Chi phí tuyển dụng là tổng chi phí mà một doanh nghiệp phải bỏ ra để thu hút và lựa […]

Read More
Pms 2.0

Lean-HR Talk #3: OKR và PMS 2.0

Lean-HR Talk #3: OKR và PMS 2.0 – Hệ thống Quản lý hiệu suất liên tục Thời gian: 20h – 21h, ngày 24/08/2023 Tham dự: Online thông qua ứng dụng GoogleMeet Share Member: Chuyên gia […]

Read More
Hr Best Practices

Setup phòng Nhân sự theo mô hình Lean HR – Khóa 03

Khóa học 2 ngày Miễn phí do Cộng đồng Lean HR Việt Nam tổ chức. Thời lượng: 2 ngày (học online vào buổi tối) Thời gian học: 20h – 21h30 Các ngày: 19/07/2023 (thứ 4) […]

Read More
Lean Hr

Yellow Belt – Dịch vụ nhân sự xuất sắc – Khóa 02

Yellow Belt – Dịch vụ nhân sự xuất sắc – Khóa 02 Thông tin tham dự khóa học: Thời gian học: 20h – 21h30 Ngày: 06/07/2023 – 07/07/2023 Hình thức học: Online qua Google Meet […]

Read More
Lean Hr Talk 2

Lean HR Talk #2: Trải nghiệm nhân viên và Loại bỏ lãng phí trong quy trình nhân sự

Lean-HR Talk #2: Trải nghiệm nhân viên và Loại bỏ lãng phí trong quy trình nhân sự Thời gian: 20h – 21h, ngày 04/07/2023 Tham dự: Online thông qua ứng dụng GoogleMeet Share Member #1: […]

Read More
Hr Best Practices

Setup phòng Nhân sự theo mô hình Lean HR – Khóa 02

Khóa học 2 ngày Miễn phí do Cộng đồng Lean HR Việt Nam tổ chức. Thời lượng: 2 ngày (học online vào buổi tối) Thời gian học: 20h – 21h30 Các ngày: 28/06/2023 (thứ 4) […]

Read More
Mindfulness For Hr

Lean-HR Talk #1: Mindfulness for HR

Để tạo cơ hội cho các thành viên có thể kết nối và chia sẻ cùng nhau, Cộng đồng Lean HR sẽ định kỳ tổ chức các buổi “Lean-HR Talk”. Đây là buổi chia sẻ […]

Read More