Xác nhận Đăng ký

Buổi hướng dẫn sử dụng công cụ Lean-HR Matrix

Chào mừng bạn!

Cảm ơn bạn đã đăng ký buổi hướng dẫn sử dụng công cụ Lean-HR Matrix.

Chúng tôi sẽ liên hệ và tư vấn cho bạn trong vòng 24h.

Trân trọng!
Lean Hr Matrix