Tư vấn Lean-HR

Xây dựng hệ thống Quản trị nhân sự Tinh gọn và Hiệu quả

Talent Management Model
Okr
Kpi
Khung Năng Lực
Đãi Ngộ
Văn Hóa Doanh Nghiệp
Org

Chào bạn! 

Chúng tôi giúp các Doanh nghiệp xây dựng hệ thống Nhân sự tinh gọn và hiệu quả, thông qua mô hình quản trị nhân sự Lean-HR.

Mỗi doanh nghiệp có bối cảnh đặc thù khác nhau, vì vậy, chúng tôi sẽ giúp bạn: 

  • Khảo sát và phân tích hiện trạng hệ thống quản trị nhân sự của doanh nghiệp.
  • Rà soát bối cảnh chiến lược và mục tiêu kinh doanh của tổ chức.
  • Từ đó, tư vấn giải pháp nhân sự phù hợp cho doanh nghiệp.

 

Bạn muốn xây dựng hệ thống Quản trị Nhân sự tinh gọn & hiệu quả?
  • Hãy điền vào form thông tin dưới đây. 
  • Chúng tôi sẽ liên hệ để tư vấn giải pháp phù hợp với hiện trạng và nhu cầu của bạn!

Đăng ký tìm hiểu dịch vụ tư vấn nhân sự Lean-HR

Khảo sát hiện trạng và đề xuất phương án tư vấn phù hợp