Lean-HR Matrix

Chẩn đoán Sức khỏe của hệ thống Quản trị nhân sự

Lean-HR Matrix là công cụ giúp bạn chẩn đoán sức khỏe của hệ thống quản trị nhân sự

Lean Hr Matrix

(1) Phân tích

Xác định Điểm mạnhĐiểm cần cải thiện của hệ thống quản trị nhân sự.

(2) Tham chiếu

Tham chiếu với thực tiễn (cách làm) tốt nhất hiện nay về quản trị nhân sự.

(3) Nâng cấp

Đánh giá mức độ sức khỏe (trên thang 5 cấp độ) để nâng cao hiệu quả của hệ thống.

Hướng dẫn sử dụng công cụ Lean-HR Matrix ©

Đây là buổi hướng dẫn online miễn phí (60 phút) qua ứng dụng Google Meet. 

Bạn chỉ cần đăng ký vào form thông tin dưới đây, tôi sẽ liên hệ và hướng dẫn bạn cách sử dụng công cụ Lean-HR Matrix để:

  • Xác định Điểm mạnhĐiểm cần cải thiện của hệ thống quản trị nhân sự.
  • Tham chiếu với thực tiễn (cách làm) tốt nhất hiện nay về quản trị nhân sự.
  • Đánh giá mức độ sức khỏe (trên thang 5 cấp độ) để nâng cao hiệu quả của hệ thống.

 Hẹn gặp bạn tại buổi hướng dẫn!

Đăng ký hướng dẫn sử dụng công cụ Lean-HR Matrix